Stress

Info om stress af Niels Erik Nielsen, psykolog på Amager

Stress er en fysisk og psykisk reaktion på belastninger, der overskrider de ressourcer, man på et givent tidspunkt har til rådighed. Når man med andre ord står i mere, end man har ressourcer til, og kravene indefra og udefra ikke tager hensyn til det, risikerer man at udvikle stresssymptomer. De udefrakommende krav kan forårsages af travlhed på arbejde, mange gøremål også privat, mens krav indefra for eksempel kan skyldes perfektionisme, mange og urealistiske forventninger til egne præstationer såvel arbejdsmæssigt som privat. Stress udvikler sig typisk snigende, og man kan gå længe uden at søge hjælp. Midt i travlheden eller andre krævende forhold i tilværelsen får man ikke lyttet til faresignaler – fx indre uro, irritabilitet, søvnløshed, hovedpine, langvarige influenzalignende symptomer, træthed, hukommelsesbesvær m.m. Man mister overblikket, og det kan virke uoverskueligt at geare ned eller sige fra. Langvarig stress belaster både fysisk og mentalt, og man kan komme til at udvikle depression, angst og alvorlig fysisk sygdom, da kroppen er på overarbejde. Søvnproblemer er hyppige. Og det kan gå udover parforholdet og familielivet, som man efterhånden heller ikke kan overskue. Det kan derfor være vigtigt at søge professionel hjælp. Stress ses også ofte i situationer, hvor man mister kontrol og ikke har tilstrækkelig med social støtte. Kontroltabet kan skyldes udefrakommende faktorer som eksempelvis fyring, omstrukturering, dødsfald, sygdom eller andet, vedkommende ikke selv kan kontrollere eller der kan være tale om et indre kontroltab, hvor man ikke kan leve op til sine egne forventninger. Det kan medføre forringet selvværd og præstationsangst og i sidste ende forringe éns arbejdsindsats. Et af symptomerne på stress kan være nedsat energi og manglende overskud, hvilket kan få én til at isolere sig mere; derved får man ikke den nødvendige støtte fra andre til at kunne komme videre. Evnen til opmærksomhed på egne behov kan også blive reduceret, når man har stress. Der er muligvis for få hvileperioder i dagen og ugen til at få opladt sig selv med ny energi. For at undgå stress er det vigtigt med en passende balance mellem krævende og energiskabende aktiviteter.

Behandling af stress   

Behandlingen af stress kan indebære vejledning og undervisning, vejrtrækningsøvelser, øget fokus på behov for hvile, praktisk håndtering af konkrete belastninger og optimal problemløsning, ændring af de holdninger og tankemønstre, der kan fremme stress, eksempelvis perfektionisme. Ofte er 6-8 sessioner nok til at tage hul på problemet. Sommetider vil man med fordel kombinere den psykoterapeutiske behandling med fysioterapi, hvis der er spændinger i kroppen.

Behandling af stress foregår i trygge omgivelser på Amager i København – hos Psykolog Niels Erik Nielsen

Kontakt mig via:
 
Eller tlf. 50931463
Åbningstider

Mandag: 8:00 – 16:00
Tirsdag: 8:00 – 16:00
Onsdag: 8:00 – 15:00
Torsdag: 8:00 – 16:00
Fredag: 8:00 – 15:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket

Priser uden henvisning
Første samtale: 1100 kr. (60 min.)
Individuel samtale: 1000 kr. (50 min.)
Pårørendesamtale: 1100 kr. (60 min.)
PTSD-samtale: 1600 kr. (90 min.)
 
Jeg er medlem af: