PTSD

Post-traumatisk stress syndrom (PTSD) er en pinefuld psykisk tilstand, som opstår på baggrund af én eller flere traumatiske hændelser og som griber omfattende ind i den enkeltes evne til at udføre de mest basale opgaver i hverdagen og forårsager reaktioner i både psyke og krop. Ofte vil man reagere som om man stadig var midt i den traumatiske begivenhed – krigshandlingen, voldtægten, det voldelige overfald, biluheldet, naturkatastrofen.

Man bliver mere årvågen og mange spænder meget i muskler hvilket kan give smerter. De hyppige genoplevelser som fx mareridt og flashbacks samt tankemylder, er ukontrollerbare og efterfølges af ligeså ukontrollerbare følelser, som forstyrrer hverdagen. I forbindelse med den traumatiske hændelse opstår der ofte hukommelsessvigt og vedvarende symptomer på overfølsomhed og anspændthed, såsom søvnproblemer, irritation eller vredesudbrud.

De fleste har vanskeligt ved at koncentrere sig og er anspændte. Man kan komme til at opfatte verden som et farligt sted, og man have svært ved at genkende sig selv – den før så handlekraftige og udadvendte person bliver indadvendt og ængstelig. Man vil undgå flere og flere situationer samt minderne om den traumatiske begivenhed. På den måde kan PTSD blive invaliderende.

Behandling af PTSD

Ved behandling af PTSD vil der blive psykoedukeret om lidelsen og de mest almindelige reaktioner på traume/traumer vil blive gennemgået. Indledningsvist vil der arbejdes med åndedrætsøvelser. Ved PTSD er der ofte symptomer på årvågenhed samt undgåelses- og genoplevelsesadfærd.  Undgåelsesadfærd indskrænker ofte livet, så man ikke længere kan de samme ting, som man tidligere kunne. Den ene del af behandlingen sigter derfor på gradvist at ”vinde dette territorium tilbage”. Den anden del af behandlingen har fokus på at mindske generne af genoplevelsessymptomer som mareridt, påtrængende tanker, flashbacks eller stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet. Behandlingen går her ud på i et trygt samarbejde med psykologen at forestille sig med sit indre øje, man er tilbage i en traumesituation, der giver genoplevelsessymtomer. Ved at gøre det tilpas mange gange med lydoptagelse kan traumeoplevelsen blive bearbejdet og genoplevelsessymptomerne kan reduceres. For mange kan det, såfremt det ønskes, være en god ide at komme forbi sin egen læge, da mange har søvnproblemer, og nogle klienter er tillige depressive. Derudover kan fysioterapi også være vigtigt til at lindre muskelsmerter.