Psykoterapi

Psykoterapi er en metode til behandling af et bredt spekter af kliniske problemstillinger ved hjælp af samtale, hjemmearbejde mellem sessionerne og til tider adfærdseksperimenter.

I individuel terapi møder du frem med et regelmæssigt interval og terapien kan strække sig fra et kortere til et længere forløb.

Målet kan være lindring for specifikke stemningsbelastende symptomer, ændring af tanke- og adfærdsmønstre så din handlefrihed og valgmuligheder øges.