Sorg og kriser

Livet byder undervejs på flere tab, hvor man mister nogen eller noget med følelsesmæssig betydning. Det kan fx ske ved dødsfald, skilsmisse eller kærestebrud, ved at man mister sit arbejde eller ved at man selv eller ens nærtstående bliver ramt af sygdom.

Man kommer i krise og føler sorg, en mental og fysisk smertefuld tilstand, der kan være en blanding af tristhed, vrede, angst, fortvivlelse, magtesløshed.

De fleste kriser kan klares ved at tale med og få støtte fra venner og familie, men sommetider bliver de mere langvarige og dominerende og kræver professionel hjælp.

Behandling af sorg og kriser

Sorgarbejdet kan vare længe, det kan tage tid at acceptere tabet, de nye livsomstændigheder, komme videre og finde en ny vej. Behandlingen sigter mod at bearbejde tabet, at tale om de svære tanker og følelser, så sorgen kan komme til at fylde mindre i din hverdag og du kan tilpasse dig din nye livssituation.