Sorg og kriser

Info om Sorg og kriser af Niels Erik Nielsen, psykolog på Amager

En psykisk krise eller akut belastningsreaktion er en forbigående tilstand, som udvikler sig hos et individ uden anden psykisk lidelse eller forstyrrelse, som reaktion på exceptionel fysisk eller psykisk belastning. Symptomerne viser et blandet og skiftende billede og omfatter initielt en tilstand af omtågethed med nogen indsnævring af bevidsthedsfeltet og af opmærksomheden, vanskelighed ved at opfatte sansepåvirkninger samt desorientering. Man kan føle det hele er uvirkeligt, få symptomer der minder om angst, hjælpeløshed, tristhed og fortvivlelse, vanskeligheder med at acceptere det hændte, mange vil føle sig sårbare. Oftest fortager tilstanden sig hurtigt, indenfor timer eller få dage.

Livet byder undervejs på flere større tab, hvor man mister nogen eller noget med følelsesmæssig betydning. Det kan fx ske ved dødsfald, skilsmisse eller kærestebrud, ved at man mister sit arbejde eller ved at man selv eller éns nærtstående bliver ramt af en livstruende sygdom. Man kan komme i en mere længerevarende krise og føle sorg, en mentalt og fysisk smertefuld tilstand, der kan være en blanding af tristhed, vrede, angst, fortvivlelse, magtesløshed, skyldfølelse m.m. Man er ved siden af sig selv. Mange har i en periode svært ved at sove eller koncentrere sig om almindelige gøremål. De fleste kriser kan klares ved at tale med og få støtte fra venner og familie, men sommetider bliver de mere langvarige, fastlåste og dominerende og kræver derfor professionel hjælp. Ved kriser gennemgår man typisk 4 faser: Chokfasen, reaktionsfase, bearbejdningsfasen og nyorienteringsfasen. I chokfasen kan det skete ikke integreres i tænkningen og i følelserne, og den udløsende situation føles kaotisk og uoverskuelig. En beskyttende reaktion kan være fornægtelse. Chok- og reaktionsfasen er krisens akutte fase. Reaktionsfasen indtræder, når den kriseramte person indser og accepterer det hændte. Måske vil man forsøge at placere et ansvar eller finde en mening med hændelsen? Reaktionsfasen kan vare i uger. Bearbejdningsfasen kan tage måneder; man begynder at rette sit syn mod fremtiden, det skete accepteres, de følelsesmæssige smerter ved hændelsen reduceres, og man genoptager aktiviteter fra før hændelsen. I nyorienteringsfasen indarbejdes den traumatiske krise i personens livshistorie, livet fortsætter, og selvfølelsen bliver igen bragt i balance.

Behandling af sorg og kriser

Behandlingen sigter mod at bearbejde tabet, at tale om de svære tanker og følelser, så sorgen kan komme til at fylde mindre i din hverdag og du kan tilpasse dig din nye livssituation. Det er en støtte til at acceptere tabet, de nye livsomstændigheder, komme videre og finde nye veje og muligheder.

Behandling af sorg og kriser foregår i trygge omgivelser på Amager i København – hos Psykolog Niels Erik Nielsen

Kontakt mig via:
 
Eller tlf. 50931463
Åbningstider

Mandag: 8:00 – 16:00
Tirsdag: 8:00 – 16:00
Onsdag: 8:00 – 15:00
Torsdag: 8:00 – 16:00
Fredag: 8:00 – 15:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket

Priser uden henvisning
Første samtale: 1100 kr. (60 min.)
Individuel samtale: 1000 kr. (50 min.)
Pårørendesamtale: 1100 kr. (60 min.)
PTSD-samtale: 1600 kr. (90 min.)
 
Jeg er medlem af: