Selvværdsproblemer

Lavt selvværd indebærer at have en negativ opfattelse af sig selv og en tendens til at være selvkritisk, perfektionistisk eller selvudslettende.

Det kan være svært at acceptere, man laver små fejl eller ikke til enhver tid leverer toppræstationer.

Man kan have svært ved at tage imod og tro på ros. Man føler sig utilstrækkelig og uduelig.

At sige fra overfor urimelig behandling fra andre kan også være en udfordring. At give udtryk for egne behov og markere egne grænser kan være umådeligt svært.

Kognitiv adfærdsterapi ved lavt selvværd

Vigtigt for terapien kan være at undersøge det lave selvværds udviklingshistorie. Dernæst hvilke tanker, holdninger, adfærdsmønstre og relationer, der vedligeholder det lave selvværd. Det kan blive relevant hen ad vejen at aftale relevante adfærdseksperimenter til stille og roligt at øve andre adfærdsmønstre.