Selvværdsproblemer

Info om lavt selvværd af Niels Erik Nielsen, psykolog på Amager

Lavt selvværd indebærer at have en negativ opfattelse af sig selv og en tendens til at være selvkritisk, perfektionistisk eller selvudslettende. Når man ikke har tiltro til sig selv og egne evner, eller har dette negative syn på sig selv, vil éns adfærd afspejle det: nogle bliver selvudslettende, får ikke sat rimelige grænser for andre, at sige fra overfor urimelig behandling fra andre kan også være en udfordring. At give udtryk for egne behov og markere egne grænser kan være umådeligt svært. Man træffer valg, der i sidste ende ikke er sunde eller konstruktive. Andre med lavt selvværd kan blive perfektionistiske og selvkritiske og er sjældent tilfredse med egen indsats. Og de kan blive handlingslammet af frygt for at lave fejl. Det kan være svært at acceptere, man laver selv små fejl eller ikke til enhver tid leverer toppræstationer. Man kan have svært ved at tage imod og tro på ros. Man føler sig utilstrækkelig og uduelig. Man vil være tilbøjelig til at overreagere og blive ulykkelig, hvis man får kritik.

Lavt selvværd grundlægges i éns opvækst og består af negative antagelser om sig selv som for eksempel: jeg er uduelig, ikke noget værd, anderledes, for meget, uelskelig, ikke god nok m.m. De negative antagelser kan fæstnes i sindet på mangeartede måder. Nogle får disse antagelser om sig selv pga. overbeskyttelse, for megen kritik, overgreb (fysisk såvel som psykisk), mobning, manglende kærlig relation til forældre eller venner, ved at føle sig udenfor fx i skolen m.m. For at holde antagelserne på afstand udvikles diverse strategier og leveregler. Hvis man fx tænker, man ikke er god nok, kan man holde antagelserne noget på afstand ved for eksempel at have en strategi/leveregel om, man skal præstere helt i toppen. Lykkes det imidlertid ikke at præstere på det niveau, ”falder korthuset sammen” og der kommer en byge af selvkritiske tanker, der forringer selvfølelsen. Alle mennesker har leveregler, og leveregler kan være sunde og opbyggende. Problemet med leveregler opstår, når de bliver unuancerede og rigide. Man kan for eksempel ikke altid levere en toppræstation; måske er man ny på en arbejdsplads og uvant med arbejdsopgaverne, eller det kan være, der bare ikke er tid til at levere en toppræstation, da andre opgaver presser sig på.

Kognitiv adfærdsterapi ved lavt selvværd

Vigtigt for terapien kan være at undersøge hvordan det lave selvværd har udviklet sig. Dernæst hvilke tanker, holdninger, adfærdsmønstre og relationer, der vedligeholder det lave selvværd. Det kan blive relevant hen ad vejen at aftale relevante adfærdseksperimenter til stille og roligt at øve andre adfærdsmønstre. Man kan lære at ændre holdning til det at lave små fejl. Evnen til at sige fra kan trænes op.

Behandling af lavt selvværd foregår i trygge omgivelser på Amager i København – hos Psykolog Niels Erik Nielsen

Kontakt mig via:
 
Eller tlf. 50931463
Åbningstider

Mandag: 8:00 – 16:00
Tirsdag: 8:00 – 16:00
Onsdag: 8:00 – 15:00
Torsdag: 8:00 – 16:00
Fredag: 8:00 – 15:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket

Priser uden henvisning
Første samtale: 1100 kr. (60 min.)
Individuel samtale: 1000 kr. (50 min.)
Pårørendesamtale: 1100 kr. (60 min.)
PTSD-samtale: 1600 kr. (90 min.)
 
Jeg er medlem af: