Pårørendesamtale

Der er mulighed for samtale med pårørende. Psykisk lidelse kan påvirke ens nærmeste, og de kan have brug for at sætte ord på, hvordan det opleves for dem.

Psykoedukation om lidelsen kan indgå i en pårørendesamtale. Den/de pårørende kan muligvis fortælle om aspekter, som den psykisk lidende ikke er opmærksom på.

Gennem en pårørendesamtale kan den pårørende blive mere opmærksom på, hvordan vedkommende kan støtte op omkring behandlingen.