Depression

Info om depression af Niels Erik Nielsen, psykolog på Amager

Depression er en hyppig sygdom, som påvirker, hvordan man tænker, føler og handler. Til forskel fra at være uoplagt i et par dage er en depression en mere vedvarende tilstand præget af en lang række symptomer, der påvirker éns følelsesliv, tanker, adfærd og almene velbefindende. Typisk nedtrykthed og tristhed, mindre energi, nedsat lyst til og interesse for ting, der tidligere har givet glæde, manglende motivation, nedsat selvtillid, selvbebrejdelser, negative grublerier, håbløshedsfølelser, selvmordstanker, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, dårlig søvn, nedsat appetit, nedsat sexlyst, problemer med at træffe beslutninger, anspændthed og angst. Tankegangen er præget af pessimisme, fremtiden tegnes mørkt, og man forventer ikke at kunne få det godt igen – selv ikke, hvis man har haft positive erfaringer med at være kommet godt igennem tidligere depressive faser. Depression kan være en temmelig invaliderende tilstand, som påvirker de fleste områder af éns liv. Flere opgørelser har påvist, at depression giver anledning til større tab af arbejdsfortjeneste og flere sygemeldinger end mange fysiske sygdomme, bl.a. da den nedsatte hukommelse, koncentration og det manglende overblik gør den syge uarbejdsdygtig, så længe sygdommen varer.

Oftest kommer en depression snigende, og det kan derfor være svært selv at indse, at man har en depression. Hvis du igennem mere end et par uger har oplevet at være mere trist, træt og uengageret end du plejer, kan det være tegn på, at du bør opsøge professionel hjælp.

Depressioner kan være af letmoderat og svær grad. Sundhedsstyrelsen anbefaler at lette til moderate depressioner behandles med psykoterapi , mens svære depressioner også bør behandles med medicin (typisk antidepressiva).

Kognitiv adfærdsterapi ved depression

Depression kan vende tilbage men kan som regel forebygges vha. behandling. Mange af symptomerne – fx de negative grublerier, håbløshedsfølelserne, tristheden, selvmordstankerne og angsten kan ofte afhjælpes med kognitiv adfærdsterapi. Kognitiv adfærdsterapis effekt ved depression er veldokumenteret. I terapien vil man arbejde både med de negative, ofte meget ensidige tanker og med den adfærd, der vedligeholder depressionen. Eksempler på det sidste kan være at ligge meget i sin seng og at isolere sig fra sine omgivelser.

Behandling af depression foregår i trygge omgivelser på Amager i København – hos Psykolog Niels Erik Nielsen

Kontakt mig via:
 
Eller tlf. 50931463
Åbningstider

Mandag: 8:00 – 16:00
Tirsdag: 8:00 – 16:00
Onsdag: 8:00 – 15:00
Torsdag: 8:00 – 16:00
Fredag: 8:00 – 15:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket

Priser uden henvisning
Første samtale: 1100 kr. (60 min.)
Individuel samtale: 1000 kr. (50 min.)
Pårørendesamtale: 1100 kr. (60 min.)
PTSD-samtale: 1600 kr. (90 min.)
 
Jeg er medlem af: