Depression

Til forskel fra at være uoplagt i et par dage er en depression en mere vedvarende tilstand præget af en lang række symptomer, der påvirker ens følelsesliv, tanker, adfærd og almene velbefindende.

Typisk nedtrykthed og tristhed, mindre energi, nedsat lyst til og interesse for ting, der tidligere har givet glæde, nedsat selvtillid, selvbebrejdelser, negative grublerier, håbløshedsfølelser, selvmordstanker, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, dårlig søvn, nedsat appetit, nedsat sexlyst, problemer med at træffe beslutninger, anspændthed og angst.

Oftest kommer en depression snigende, og det kan derfor være svært selv at indse, at man har en depression. Hvis du igennem mere end et par uger har oplevet at være mere trist, træt og uengageret end du plejer, kan det være tegn på, at du bør opsøge professionel hjælp.

Depressioner kan være af let, moderat og svær grad. Sundhedsstyrelsen anbefaler at lette til moderate depressioner behandles med psykoterapi, mens svære depressioner også bør behandles med medicin (typisk antidepressiva).

Kognitiv adfærdsterapi ved depression

Kognitiv adfærdsterapis effekt ved depression er veldokumenteret. I terapien vil man arbejde både med de negative, ofte meget ensidige tanker og med den adfærd, der vedligeholder depressionen. Eksempler på det sidste kan være at ligge meget i sin seng og at isolere sig fra sine omgivelser.