Stress

Når man står i mere end man har ressourcer til og kravene indefra og udefra ikke tager hensyn til det, risikerer man at udvikle stresssymptomer. Stress udvikler sig typisk snigende, og man kan gå længe uden at søge hjælp. Midt i travlheden eller andre krævende forhold i tilværelsen får man ikke lyttet til faresignaler – fx indre uro, irritabilitet, søvnløshed, hovedpine, langvarige influenzalignende symptomer, træthed, nedsat hukommelse. Man mister overblikket, og det kan virke uoverskueligt at geare ned eller ændre kurs. Langvarig stress belaster både fysisk og mentalt, og man kan komme til at udvikle depression, angst og alvorlig fysisk sygdom. Der kan derfor være vigtigt at søge professionel hjælp.

Behandling af stress

Behandlingen kan indebære vejledning og undervisning, vejrtrækningsøvelser, øget fokus på behov for hvile, praktisk håndtering af konkrete belastninger, ændring af de holdninger og tankemønstre, der kan fremme stress, fx perfektionisme. Ofte er 6-8 sessioner nok til at tage hul på problemet.