Angst

Der findes flere forskellige former for angst, overordnet akut angst som fx panikangst, og mere vedvarende angst præget af bekymringer og anspændthed som generaliseret angst. Eller angsten kan knytte sig til konkrete situationer, fx socialt samvær (socialangst) eller særlige genstande (fobier).

Fælles for dem er, at angsten kan komme til at fylde så meget, at den medfører, at du ikke kan leve det liv, du ønsker.

Angst, der ikke behandles, bliver ofte til en kronisk lidelse, der fylder for meget i din hverdag og forringer livskvalitet. Heldigvis kan angst behandles effektivt og ofte relativt hurtigt.

Kognitiv adfærdsterapi ved angst

I behandlingen vil der være fokus på at identificere og ændre de tankemønstre og handlinger, der kan være med til at udløse og vedligeholde angsten.